सम्पर्क गर्नुहोस्

कृपया हाम्रो व्यवस्थापन टोलीसँग परामर्श र विज्ञापनको मूल्य, साइज र स्थान निर्धारणको बारेमा उद्धरण सोध्नुहोस्।

दिएको टेलिफोन नम्बर तथा सम्बन्धित ठेगानामा बिज्ञापनको लागि सम्पर्क गर्नुहोला ।

बजार व्यवस्थापक :- Ishwor Kafle
सम्पर्क :
धुलिखेल,काभ्रे
9858564585/895685855